loading

Magdalena Rajnišová – Aneladgam

Datum: 10.11.2022 - 31.12.2022
18:00 - 19:00
Místo konání: Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno
 
Zveme vás na vernisáž kladenské malířky

Kladno je plné talentovaných lidí. Patří k nim i kladenská malířka Magdalena Rajnišová.

Další výstavou (po sestrách Válových a Mikuláši Cacarovi) v nové výstavní síni bude instalace obrazů kladenské malířky Magdaleny Rajnišové nazvaná Aneladgam

  • Výstavu slavnostně zahájíme 10. 11. v 18:00 a potrvá až do konce tohoto roku.

Úvodní slovo přednese spisovatelka Romana Nejdlová a o hudební doprovod se postará Anežka Součková – kytara /zpěv.

 

Magdalena Rajnišová

Narodila se v roce 1958 v Kladně. Studovala na Akademii výtvarných umění v Praze, obor figurální a monumentální malby u prof. A. Paderlíka a doc. J. Ptáčka, kde v roce 1988 absolvovala.

V letech 1989 - 2007 pobývala dlouhodobě v zahraničí. Žila ve Švýcarsku, Francii, Irsku, Novém Mexiku, Itálii, Řecku, Sinaji, Izraeli a Indii. Věnovala se volné tvorbě a zároveň z existenčních důvodů přijímala práci v jiných oborech, a tím se setkala i s divadlem a jeho tří i vícedimenzionálním prostorem. Ve Spojených Státech dostala poprvé příležitost pracovat jako "stage designe artist" pro divadlo Taos – Nové Mexiko a to pro rockový muzikál Hair. Poté se této práci věnovala i v Evropě, např. ve Švýcarsku pro Theater 58 Curych. V Čechách spolupracovala s Divadlem bratří Formanů.

Druhou velkou oblastí, která velmi ovlivnila její tvorbu byla archeologie, pracovala na archeologických vykopávkách v Izraeli. Všechno to otevřelo cestu hledání jiné vyšší dimenze, archaických kořenů existujících volně mimo plynutí času. 

Vedle obrazů vytváří také sochy a objekty, věnuje se návrhářství a designu, a v poslední době také floristice.

Vystavovala na četných místech doma i v zahraničí a je zastoupena v soukromých sbírkách doma i ve Švýcarsku, USA a Španělsku.