loading

Sídliště pod kladenskými věžáky

Datum: 12.10.2022
17:30 - 18:30
Místo konání: Gen. Klapálka 1641, Kladno
 
Kladenský patriot a regionální sběratel Alexandr Němec zve na přednášku do knihovny

Po nějaké době se v rámci cyklu Kladensko sběratelské tematicky vracíme do našeho města do architektonicky zajímavého Rozdělova

Přijďte poznat sídliště pod kladenskými věžáky ze sběratelské perspektivy. Víte, že se první poválečné sídliště na Kladně dostalo do hledáčku významných malířů? Fotografové se svými objektivy o nejlepší snímek doslova přetlačovali. Znáte sběratelský svatý grál, aneb i důvod, proč se o sídlišti dozvědělo každé dítě školou povinné. Předměty denní potřeby a dobové dokumenty s ikonografií sídliště nás vrátí zpět do doby 50. a 60. let 20. století. Neopomeneme ani osobu hlavního projektanta moderních architektonických dominant města Kladna - architekta Josefa Havlíčka.  

Během přednášky budou představeny originály ze soukromé regionální sbírky sídliště Kladno - Rozdělov a sbírky architekta Josefa Havlíčka. Po skončení přednášky následuje volná debata.

 

Alexandr Němec, *1992

Kladenský patriot a sběratel, od útlého dětství ovlivňován tvářností města - ve všech ohledech odlišného od ostatních měst v republice - tedy Kladnem a jeho blízkým okolím. Po studiích architektury a krajinářství se vydal cestou navrhování designového nábytku avšak nakonec se veškeré dosažené vzdělání přelilo do volnočasových aktivit a pracovní náplní se stala problematika spektrální analýzy a práce s generátory ionizujícího záření. Těžištěm volnočasového zájmu je pak architektura a umění. Autor a spoluautor regionální publikace Domovní znamení na kladenských věžácích (2017); Sídliště Kladno-Rozdělov (2018); Kladenské věžáky & Sídliště architekta Havlíčka (2020). Kurátor Muzea věžáků Kladno (2016).

 

Vstupné na přednášku: 50 Kč

Vstupenky budou k zakoupení na místě před začátkem přednášky.

Cyklus Kladensko sběratelské vznikl ve spolupráci s Muzeem kladenského venkova.

Tato akce se koná za laskavé finanční podpory Statutárního města Kladno.