loading
Gemini musicales

Adventní mše s rorátními zpěvy

Datum: 14.12.2014
10:30
Místo konání: kostel sv. Mikuláše, Velvarská,
Pořadatel: Gemini musicales
 
Sbor sv. Mikuláše doprovodí mši v hnidouském kostele staročeskými rorátními zpěvy

Rorátní zpěvy vznikaly postupně v 15. až 16. století, na jehož konci získaly svou vrcholnou podobu. Je pro ně typické střídání česky zpívaného chorálu, který zpívala schola nebo předzpěvák, a myšlenkově navazující písně, kterou zpíval lid. Na roráty se chodívalo 
o nedělích v adventu, na první ranní mši, ještě za tmy. Celá sestava chorálů a písní je poměrně dlouhá a navíc vázaná na starou předkoncilní liturgii. Z těchto důvodů je autentické provedení poměrně obtížné. Přesto v lze v dnešní době pozorovat rostoucí zájem o rorátní písně a o jejich zařazení do současné liturgie. Není divu, neboť staročeské roráty patří k našim nejkrásnějším duchovním písním.

Dnešní doba dává poměrně volnou ruku, co se týká výběru písní a jejich zařazení na příslušné místo v liturgii. My jsme vycházeli z doporučení zpěvníku Nedělní roráty, který vznikl v roce 2010 pro kostel Nejsv. Salvátora v Praze, dále z obdobného zpěvníku Roráte – české adventní zpěvy 16. století a zařadili jsme i některé písně z Kancionálu a Mešních zpěvů, aby se do zpěvu mohl zapojit také příchozí lid. Zpěvníček si můžete stáhnout na tomto odkazu: http://www.farahnidousy.ic.cz/Pozv%E1nky/Adventni_mse_roraty_web.pdf

Účinkují: Gemini musicales (P. Marek - varhany, L. Harigelová - šalmaj, zpěv), Sbor sv. Mikuláše