loading
Gemini musicales

Adventní mše s rorátními zpěvy

Datum: 29.11.2015
10:00
Místo konání: náměstí starosty Pavla, Kladno
Pořadatel: Gemini musicales
 
Sbor sv. Mikuláše doprovodí mši v kladenském kostele staročeskými rorátními zpěvy

Rorátní zpěvy vznikaly postupně v 15. až 16. století, na jehož konci získaly svou vrcholnou podobu. Je pro ně typické střídání česky zpívaného chorálu, který zpívala schola nebo předzpěvák, a myšlenkově navazující písně, kterou zpíval lid. Na roráty se chodívalo o nedělích v adventu, na první ranní mši, ještě za tmy. Celá sestava chorálů a písní je poměrně dlouhá a navíc vázaná na starou předkoncilní liturgii. Z těchto důvodů je autentické provedení poměrně obtížné. Přesto v lze v dnešní době pozorovat rostoucí zájem o rorátní písně a o jejich zařazení do současné liturgie. Není divu, neboť staročeské roráty patří k našim nejkrásnějším duchovním písním.

Dnešní doba dává poměrně volnou ruku, co se týká výběru písní a jejich zařazení na příslušné místo v liturgii. My jsme vycházeli z doporučení zpěvníku Nedělní roráty, který vznikl v roce 2010 pro kostel Nejsv. Salvátora v Praze, dále z obdobného zpěvníku Roráte – české adventní zpěvy 16. století a zařadili jsme i některé písně z Kancionálu a Mešních zpěvů, aby se do zpěvu mohl zapojit také příchozí lid. Zpěvníček si můžete stáhnout na webové adrese gemini.varhany.org/koncerty.html.

Účinkují: Gemini musicales, Sbor sv. Mikuláše