loading
Gemini musicales

Vystoupení na Noci kostelů - Vrapice

Datum: 23.05.2014
18:00 - 20:00
Místo konání: kostel sv. Mikuláše ve Vrapicích, Dvorská,
Pořadatel: Gemini musicales
 
Hudební vystoupení v rámci programu Noci kostelů

Farnost Kladno se účastní mezinárodní akce nazvané Noc kostelů. V pátek večer budou přístupné kostely Nanebevzetí Panny Marie a kaple sv. Floriána v centru města a dále kostel sv. Mikuláše ve Vrapicích, odkud se přejde procesím do kostela sv. Jana Křtitele v lese mezi Dubím a Dříní. V Kladně a okolí budou otevřeny též kostely patřící pod farnost Rozdělov i kostely evangelických církví. Pro všechna místa je připraven zajímavý program. Podrobnosti najdete na www.nockostelu.cz.

Gemini Musicales spolu se sborem sv. Mikuláše a dalšími hudebníky obstarají hudební část programu v kostele sv. Mikuláše v Kladně - Vrapicích a v poutním kostele sv. Jana Křtitele. Celý program pro kostel sv. Mikuláše najdete na http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost523

18:30 – 19:00            Možnost komentované prohlídky starobylého hřbitova

18:50 – 19:00            Barokní hra o svaté Dorotě

19:00 – 19:10            Úvodní slovo (P. J. Píška)

19:10 – 19:25            Vrapické varhany (varhanický dorost, Sbor sv. Mikuláše)

19:25 – 19:35            Historie kostela sv. Mikuláše (M. Sládek)

19:35 – 19:45            „Zpíváme s radostí“ (dětská schola Sboru sv. Mikuláše)

19:45 – 19:55            Kostel v životě člověka (J. Pavlík)

19:55 – 20:05            Renesanční bicinia (harfa - V. Z. Rais, kornamusa, gemshorny - L. Harigelová)

20:05 – 20:10            Seřazení procesí ke kostelu sv. Jana na Dříni

20:10 – 21:00            Procesí ke sv. Janu se zpěvem poutních písní

-       na procesí s sebou vezměte lucerny, lampiony, či baterky

-       19:00 - 20:00 aktivity pro děti paralelně k programu