loading
Gemini musicales

Vystoupení na Noci kostelů - sv. Jan

Datum: 23.05.2014
21:00 - 22:00
Místo konání: poutní kostel sv. Jana Křtitele, ,
Pořadatel: Gemini musicales
 
Hudební vystoupení v rámci programu Noci kostelů

Farnost Kladno se účastní mezinárodní akce nazvané Noc kostelů. V pátek večer budou přístupné kostely Nanebevzetí Panny Marie a kaple sv. Floriána v centru města a dále kostel sv. Mikuláše ve Vrapicích, odkud se přejde procesím do kostela sv. Jana Křtitele v lese mezi Dubím a Dříní. V Kladně a okolí budou otevřeny též kostely patřící pod farnost Rozdělov i kostely evangelických církví. Pro všechna místa je připraven zajímavý program. Podrobnosti najdete na www.nockostelu.cz.

Gemini Musicales spolu se sborem sv. Mikuláše a dalšími hudebníky obstarají hudební část programu v kostele sv. Mikuláše v Kladně - Vrapicích a v poutním kostele sv. Jana Křtitele. Celý program pro kostel sv. Jana Křtitele najdete na http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost524

21:00 – 21:05            Barokní hra o svaté Dorotě

21:05 – 21:10            Vzpomínka na živé a zemřelé farníky

21:10 – 21:15            Flétnové trio

21:15 – 21:25            Historie kostela sv. Jana (J. Pavlík)

21:25 – 21:35            Chants du Taizé (schola Sboru sv. Mikuláše)

21:35 – 21:55            Čtení z barokního kázání o svatbě v Káni Galilejské a o vztazích mužů a žen od františkána Damascena Marka (M. Sládek)

21:55 – 22:00            Píseň o sv. Janu

22:00 – 22:05            Závěrečné slovo a požehnání (P. J. Píška)

-       na procesí s sebou vezměte lucerny, lampiony, či baterky

-       19:00 - 20:00 aktivity pro děti paralelně k programu