loading
Gemini musicales

Noc kostelů u sv. Jana na Dříni

Datum: 09.06.2017
18:30 - 22:00
Místo konání: poutní kostel sv. Jana Křtitele, ,
Pořadatel: Gemini musicales
 
Historie kostela, divadelní hra, hudební vystoupení, barokní kázání, večer při svíčkách...

Program v poutním kostele Narození sv. Jan Křtitele

Kostel se nachází na lesním hřbitově mezi Kladnem-Dubím a Dříní a bude osvětlen pouze svíčkami

Část I. – Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách

18:30–18:55 Možnost volné prohlídky kostela

18:55–19:00 Zpívánky (dětská schola)

19:00–19:05 Úvodní slovo (P. J. Píška)

19:05–19:25 Josef Egyptský (divadelní hra v podání studentů a starších školáků)

19:25–20:30 Výtvarná dílna pro děti (paralelně k programu)

19:25–19:35 Historie kostela sv. Jana, přilehlé zvonice a zdejších poutí

19:35–19:45 Hudební intermezzo (el. varhany, flétna, klarinet)

19:45–19:55 Vzpomínka na P. Zdeňka Korejse

19:55–20:10 Vystoupení Sboru sv. Mikuláše

Část II. (při svíčkách) – Z hlubin věků volám k Tobě, Bože

20:10–20:20 Barokní legenda o sv. Janu

20:20–20:50 Duchovní hudba pozdního středověku (Gemini musicales)

20:50–21:00 Vzpomínka na živé i zemřelé farníky, venkovní iluminace kostela

21:00–21:45 Stětí sv. Jana Křtitele – barokní kázání o pravdě

21:45–21:55 Malá noční hudba (Gemini musicales)

21:55–22:00 Poutní píseň o sv. Janu

22:00–22:05 Závěrečné slovo a požehnání (P. J. Píška)

Celovečerní výstava ve zvonici: sv. Jan Křtitel v pojetí slavných světových malířů, historické fotografie kostela

Srdečně zve Římskokatolická farnost Kladno