loading

Kouzelná Rybovka

Datum: 17.12.2021
15:00 - 16:30
Místo konání: náměstí Starosty Pavla 272 01 Kladno
 
Slavná pastorální skladba Jakuba Jana Ryby Česká mše vánoční v divadelním zpracování Matěje Formana

Jan Jakub Ryba, Matěj Forman

Režie a scénografie Matěj Forman | Dirigent Zdeněk Klauda | Hudební provedení Symfonický orchestr hlavní města Prahy FOK, Kühnův sbor | Loutky a masky Tereza Komárková, Antonín Maloň, Josef Sodomka | Kostýmy Andrea Sodomková | Pohybová spolupráce Veronika Švábová, Tereza Hradílková | Dramaturgická spolupráce Matouš Danzer | Zvuková spolupráce Philippe Leforestier

Obsazení:
Diana Hauptová | Lucie Radimerská | Štefánie Šubová | Lukáš Bouzek | Radek Pokorný | Jiří Šponar | soprán Markéta Böhmová, Kristýna Kůstková | alt Václava Krejčí Housková, Marie Svobodová | tenor Jaroslav Březina, Ondřej Holub | bas Pavel Švingr, Jiří Miroslav Procházka | sbor Kühnův smíšený sbor | sbormistr Jaroslav Brych

Pospíchejme k Betlému, místu svatému, k Dítěti nebeskému, Pánu věčnému. Budem se mu klaněti, zpěvy slavně chváliti. Co se zdávna zvěstovalo, to se nyní vykonalo, neb leží v jesličkách již zrozen Pán Ježíš. To jest noc skvostná, to jest noc milostná. Hvězdičky krásně plápolají, krásní tónové ze všech stran se rozléhají.

Slavná pastorální skladba Jakuba Jana Ryby Česká mše vánoční k narození Páně se v divadelním zpracování režiséra a výtvarníka Matěje Formana stává neopakovatelným zážitkem v kulisách Kostela sv. Šimona a Judy v Praze. Spojení živého provedení pastorální skladby s divadelně-výtvarnými obrazy v prostoru barokního svatostánku vychází ze setkání Divadla Lampion, Divadla bratří Formanů, Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, dirigenta Zdeňka Klaudy a Kühova smíšeného sboru.

Při společné práci na tomto hudebně-divadelním projektu by bylo těžké se nedotknout také lidského příběhu Jakuba Jana Ryby, jemuž se nevyhlo utrpení a nepochopení. Přesto se z něj pro nás zrodilo dílo s radostným poselstvím a nám blízkou a důvěrnou atmosférou.

Pojďme tam, pojďme tam Dítě vítati, písněmi, hudbami vychvalovati.