loading

Provozní podmínky pro uživatele

Akci může na webové stránky www.kladendar.cz podat zdarma registrovaný pořadatel.

Registrace základní
Registrací dáváte souhlas s těmito Provozními podmínkami.
Základní registrací je registrace uživatele.
Pro registraci vyžadujeme Váš e-mail, který bude současně sloužit jako Vaše uživatelské jméno pro přihlášení.
Prohlašujeme, že údaje z vašeho účtu nebudeme poskytovat žádné třetí straně. 
Chcete-li změnit údaje o sobě, můžete tak učinit kdykoli ve Vašem profilu. 
Z důvodů změny smluvních podmínek či změny důležitých funkcí souvisejících s Vaší registrací si vyhrazujeme právo Vám zaslat informační e-mail.

Registrace pořadatele
Registrovaný uživatel má možnost zažádat o registraci pořadatele, tu schvaluje administrátor stránek.
Jeden uživatel může spravovat i více profilů pořadatelů.
Údaje, které zadáváte při registraci nebo kdykoliv poté, tvoří tzv. profil.
Některé údaje jsou povinné a bez jejich zadání nelze registraci provést. Ostatní údaje jsou volitelné a záleží na Vás, zda je vyplníte.
Údaje obsažené v profilu pořadatele budou zobrazovány návštěvníkům stránek.

Vkládání a správa akcí
Za správu akcí, jejich pravdivost a obsah pak zodpovídá pořadatel.
Pořadatel dále bere na vědomí, že součástí jeho profilu jsou všechny jím vložené akce, které jsou přístupné všem návštěvníkům webu www.kladendar.cz

Vyhrazujeme si právo neuveřejnit a vymazat takové akce, které nejsou evidentně míněné vážně, nebo jejichž znění a obsah je v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy, nebo by mohly jiným způsobem poškodit dobré jméno našeho informačního serveru. Nejsme povinni tento krok zdůvodňovat.

Nejsme podle zákona odpovědní za obsah, kvalitu a pravdivost informací. Nemáme povinnost zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.

Je možné nastavit automatické sdílení vašich akcí z vašeho uvedeného profilu na Facebooku.
Takové akce se aktualizují každý den o půlnoci a jsou ve výpisu označeny "akce z facebooku".

Nakládání s Vašimi údaji
Vaše osobní údaje budou použity výhradně popsaným způsobem.
Souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje můžeme použít pro účely zasílání informací, jakož i o dalších aktivitách, které realizujeme v souvislosti s tímto projektem.
Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat, v takovém případě však budeme oprávněni zrušit Vaši registraci. Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění).
 
Nakládání s ostatními údaji
Vložením akce, informací, obrázků a jiných materiálů na stránky souhlasíte s jejich uveřejněním a sdílením v rámci profilů na sociálních sítí - https://www.facebook.com/chciplejpes, tištěných materiálů (např. přehledu akcí) a jiných propagačních materiálů. 
Neneseme odpovědnost za obsah stránek třetích osob a za služby na nich nabízené, jejichž odkazy jou uvedeny na stránkách..

Jsme oprávněni tato Pravidla kdykoliv změnit. O změnách Vás budeme informovat zveřejněním na stránkách a emailem.