loading

Labyrint - středisko volného času, vzdělávání a služeb Kladno

 
Kamarád pro volný čas

Posláním Labyrintu je vytváření podmínek pro smysluplné trávení volného času. Chceme pozitivně působit na osobnostní rozvoj. Nabídka zájmové činnosti je určena zejména dětem základních škol, ale také dětem předškolním, mládeži a dospělým. Labyrint celoročně zajišťuje: Pravidelnou zájmovou činnost organizovanou ve sportovních, technických, uměleckých, přírodovědných a dalších zájmových kroužcích.
Nepravidelnou zájmovou činnost realizovanou prostřednictvím různých malých i velkých, většinou již tradičních akcí.
Agenturní činnost nabízí akce na zakázku včetně oslav dětských narozenin, akce pro děti zaměstnanců firem, organizování zájezdů, návštěvu divadel atd.
Uskutečňujeme řadu výukových programů pro mateřské, základní a střední školy.
Prázdninová činnost je zajišťována především o hlavních letních a vedlejších prázdninách (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční).
Nabízíme především jednodenní pobytové aktivity, zimní a letní tábory a příměstské tábory.
Turistická základna v Libušíně nabízí možnost pořádání víkendových vícedenních i dlouhodobých prázdninových pobytových akcí. Pro školy, občanská sdružení a jiné organizace zajistíme pořádání různých akcí. Základna je otevřena také široké veřejnosti s možností pořádání různých oslav (např. svateb, párty atd.).
Organizace soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT ČR, včetně interních soutěží.
Odbornou činnost nabízíme subjektům pečujícím o volný čas dětí a mládeže prostřednictvím metodických materiálů.
Labyrint je akreditovanou hostitelskou organizací pro evropskou dobrovolnou službu.

Kontaktní údaje

email: labyrint zavináč labyrint-svc . cz
adresa: Arbesova1187,

Další akce konané pořadatelem