loading

Církev československá husitská

 
"Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším." Jeremiáš 29:11-12

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

Kontaktní údaje

email: ccshkladno zavináč volny . cz
adresa: Plk. Stříbrného 686,

Další akce konané pořadatelem

Archivní akce pořadatele

25.11.2023    Přednáška o Izraeli
 
01.04.2023    Přednáška Humor ve Starém zákoně
 
24.04.2022    Koncert Petry Ernyeiové
 
05.03.2022    Pavlova spiritualita v listu Římanům
 
19.09.2020    Koncert Husitské písně
 
16.09.2020    Zajímavosti státu Izrael a cestopisné vyprávění
 
13.03.2020    Násilí ve Starém zákoně
 
16.02.2020    Tradiční židovské písně a dueta
 
25.10.2019    Izrael – země zaslíbená
 
15.09.2019    Koncert Černošské spirituály
 
26.06.2019    Ekumenická bohoslužba
 
05.05.2019    Jarní koncert
 
23.03.2019    Teodicea – aneb Proč je ve světě zlo, když je nad námi dobrý Bůh?
 
17.03.2019    PAMATUJ!
 
26.12.2018    Vánoční bohoslužba
 
24.12.2018    Vánoční bohoslužba
 
24.12.2018    Vánoční bohoslužba
 
07.10.2018    Antonín Dvořák: Biblické písně
 
25.05.2018    Noc kostelů 2018
 
14.04.2018    Židovská liturgie, historie a současnost
 
25.03.2018    Benefiční koncert pro dobrou věc
 
11.03.2018    Islám jako výzva pro křesťany
 
04.03.2018    PAMATUJ!
 
25.11.2017    Duo SaxofON A AkordeON
 
25.10.2017    Beseda o Gruzii
 
15.10.2017    Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval!
 
14.10.2017    Synové Jákobovi
 
09.06.2017    Noc kostelů 2017
 
22.04.2017    Sefardské písně Jana Lewitová
 
25.03.2017    Přednáška Kain a Ábel - první vražda v dějinách lidstva
 
26.02.2017    Pietní vzpomínka na oběti holocaustu
 
10.02.2017    Synové Izákovi - literární, historický a teologický pohled
 
14.12.2016    Bohoslužba s rorátními zpěvy
 
26.11.2016    Synové Abrahamovi, obětování Izáka
 
26.10.2016    Židovské tradice a zvyky
 
22.06.2016    Ekumenická bohoslužba k uctění památky Mistra Jana Husa
 
10.06.2016    Noc kostelů
 
16.05.2016    Reformní snahy v církvi od 12. století
 
16.04.2016    Eschatologie a její odraz v liturgii CČSH i liturgiích dalších církví
 
06.03.2016    --   30.04.2016    Výstava fotografií Pochod po stopách hrdinů
 
06.03.2016    Vernisáž výstavy Pochod po stopách hrdinů, Pamatuj! 2016
 
28.02.2016    Hebrejské písně
 
11.01.2016    Po stopách Mojžíše (Exodus)
 
30.11.2015    Islám od A do Z
 
09.10.2015    Pane jenž´s mě koupil sobě
 
17.06.2015    Ekumenická bohoslužba k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa
 
18.04.2015    Trojiční pojetí Boha
 
21.03.2015    Žalmy a poetické knihy Bible
 
08.03.2015    PAMATUJ! 2015
 
21.02.2015    Dvojí tvář království
 
17.01.2015    Desatero
 
26.10.2014    Koncert Panochova kvarteta
 
20.10.2014    TVÉ JMÉNO BUDU PŘIPOMÍNAT
 
23.05.2014    Noc kostelů
 
17.05.2014    Exodus - cesta do zaslíbené země
 
12.04.2014    Původ zla
 
08.03.2014    PAMATUJ! 2014
 
09.02.2014    Muzungové v Keni
 
18.01.2014    Bibličtí praotcové – strhující pouť starověkem